SDG 13

Vermeden CO2

Vermeden CO2

De Nederlandse overheid wil in 2050 volledig CO2 neutraal zijn. Het tussendoel voor 2030 is tenminste 55% CO2-reductie.

Door de toename van CO2 in de atmosfeer verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel. Er zijn veel bronnen van CO2 emissies waardoor we allemaal kunnen bijdragen. Daarom vragen wij onze opdrachtnemers om via dit formulier meetbaar te maken hoeveel CO2 vermeden wordt door bewust te kiezen voor een duurzamere vorm van  transport dan de referentie (meest gebruikte in Nederland). De uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in CO2 equivalenten wordt berekend op basis van de Nederlandse Emissiefactorenlijst te vinden via https://www.co2emissiefactoren.nl/ d.d. 23 april 2023. De vermeden CO2 emissies worden berekend op basis van het type brandstof waarmee gereden is ten opzichte van de referentie (gemiddelde). De factor waarmee gerekend wordt is opgebouwd uit de indirecte emissie (bij de winning van de brandstof) plus de directe emissies (bij het gebruik van het vervoersmiddel). Dit wordt Well to Weel (van winning tot en met gebruik) genoemd.

Alle velden met een ster graag invullen om de berekening te kunnen uitvoeren. Indien er meerdere vervoersmiddelen worden gebruikt met dezelfde brandstoffen kunt u de km's hiervan optellen. Vervoersmiddelen met andere brandstoffen kunt u aangeven door een nieuwe regel toe te voegen. De vermeden kg CO2 equivalenten worden automatisch berekend. Door op verzenden te drukken wordt het formulier gedeeld met de opdrachtnemer en ontvangt u een pdf van de invoer ter controle in uw inbox. Voor vragen kunt u contact opnemen met MVI Platform via info@mviplatform.nl of +31 6 54653704

Naam
Naam
voornaam
tussenvoegsel
achternaam

Specificeer de vermeden CO2 voor personenvervoer/leveringen (geen punten invoeren bij het aantal km'ers)

km

kg
Wij reduceren CO2 emissies voor personenvervoer door:

Specificeer de vermeden CO2 voor het transport van goederen

liters

kg
Wij reduceren CO2 emissies voor leveringen door:

Specificeer de vermeden CO2 emissies electra kantoorgebouw(en)

kWh

kg

Specificeer de vermeden CO2 emissies warmte kantoorgebouw(en)

Nm3

kg

Specificeer de vermeden CO2 emissies electra op de bouwplaats

kWh

kg

Specificeer de vermeden CO2 emissies warmte op de bouwplaats

Nm3

kg

Specificeer de opgeslagen CO2 emissies indien hout is gebruikt (bron: opslagCO2inhout)

m3

kg

Maximum file size: 2MB

Concept opslaan