SDG 11

Vermeden NOx berekening

Vermeden NOx berekening

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Stikstofdioxide kan voor mensen schadelijk zijn, omdat deze stikstofverbindingen smog en fijnstof veroorzaken. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan, zoals astma. Dat komt omdat het door kan dringen tot de kleinste vertakking van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen minder goed werken en kan het voorkomen dat mensen gevoeliger worden voor infecties. Stikstofoxiden ontstaan bij verbrandingsprocessen. Daarom vragen wij onze opdrachtnemers om via dit formulier meetbaar te maken hoeveel NOx vermeden wordt door bewust te kiezen voor een duurzamere vorm van  transport dan de referentie (meest gebruikte in Nederland). De vermeden NOx emissies worden berekend op basis van het type brandstof waarmee gereden is ten opzichte van de referentie (euro 5 diesel). Sinds 1992 worden er EU-regels opgelegd aan nieuwe auto’s. Dit betekend dat auto’s aan de emissienorm moeten voldoen wanneer deze worden gefabriceerd. Het doel van de norm is om de luchtkwaliteit te verbeteren. De allereerste euronorm werd geïntroduceerd in 1992 als de Euro 1 norm. Sindsdien hebben we een reeks aan emissieklasse doorlopen die uiteindelijk hebben geleid tot de huidige Euro 6 norm, welke werd geïntroduceerd in 2014 voor nieuwe voertuigen.

Alle velden met een ster graag invullen om de berekening te kunnen uitvoeren. Indien er meerdere vervoersmiddelen worden gebruikt met dezelfde brandstoffen kunt u de km's hiervan optellen. Vervoersmiddelen met andere brandstoffen kunt u aangeven door een nieuwe regel toe te voegen. De vermeden kg NOx worden automatisch berekend. Door op verzenden te drukken wordt het formulier gedeeld met de opdrachtnemer en ontvangt u een pdf van de invoer ter controle in uw inbox. Voor vragen kunt u contact opnemen met MVI Platform via info@mviplatform.nl of +31 6 54653704

Naam
Naam
voornaam
tussenvoegsel
achternaam

Specificeer de vermeden NOx voor personenvervoer en lichte bestelwagens voor leveringen

Een negatieve waarde betekend dat er meer NOx is uitgestoten dan de gemiddelde waarde en er dus in plaats van vermeden extra wordt uitgestoten. Via kentekken kun je de euro klasse vinden bij RDW https://ovi.rdw.nl/
km

kg
Wij reduceren NOx emissies voor personenvervoer en/of lichte bestelbussen voor leveringen door:

Specificeer de vermeden NOx voor bouwmaterieel (geen punten invoeren bij het aantal km'ers)

uur

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
Wij reduceren NOx emissies voor bouwmaterieel door:

Maximum file size: 2MB

Concept opslaan