SDG 10

Budget naar sociale ondernemingen

Budget naar sociale ondernemingen

Het doel SDG 10.3 is om ongelijkheid te verminderen. Sociale ondernemingen geven een stad of dorp betekenis en energie. Ze maken kansen mogelijk voor mensen met bijvoorbeeld autisme of ex-gedetineerden, ze creëren waarde voor het milieu – en nog veel meer.
Bij aanbestedingen beneden de Europese drempelbedragen hebben overheden de optie om sociale ondernemingen via inkoop te stimuleren. Door te eisen om voor onderhandse inkopen – waar mogelijk – deze aan sociale ondernemingen gunnen. Voor Europese aanbestedingen kan je percelen opdelen en een klein perceel onderhands aan een sociale onderneming gunnen. En tenslotte kunnen inkopers toestaan dat hun opdrachtnemers hun Social Return invullen door zélf producten of diensten bij sociale ondernemingen af te nemen.
Voor vragen over het invullen kunt u contact opnemen met MVI Platform via info@mviplatform.nl

Naam
Naam
voornaam
tussenvoegsel
achternaam

Specificeer de producten of diensten die ingekocht zijn bij sociale ondernemingen

euro
uren

Maximum file size: 2MB

Concept opslaan