Zoetwateropslag

Zoetwateropslag

Effecten van klimaatverandering zijn al merkbaar. Door drie droge jaren op rij dalen met name in Oost- en Zuid-Nederland de grondwaterstanden. Bij keuzes in de ruimtelijke inrichting moet meer rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van water. Ook zullen alle watergebruikers zuiniger om moeten gaan met water en moet water veel beter vastgehouden en slimmer verdeeld worden. In aanbestedingen stimuleren we de opslag van zoetwater.

Specificeer de m3 regenwateropslag

m3
Locatie wateropslag
Locatie wateropslag
Stad
Staat/Provincie
Zip/Postcode
Land

Maximum file size: 2MB

Concept opslaan